Abstrakt bidrag

Fyll i ditt abstrakt enligt mallen och skicka dokumentet i MS Word-format till e-postadressen: abstracts@icce2017.org.
Efter framgångsrikt överlämnande skickas ett elektroniskt kvitto till motsvarande författare. Först efter att ett formellt kvitto har utfärdats kan det abstrakta inlämnande betraktas som framgångsrikt.
Lämpligt ämne måste väljas från listan över vetenskapliga ämnen (se nedan) och läggas till i det elektroniska meddelandet för att säkerställa en korrekt tilldelning av ditt abstrakt. Om författarna är inbjudna av redan tilldelade sessioner, vänligen ange denna information i det elektroniska meddelandet.
Ange information om önskad presentationstyp: affisch eller plattformspresentation i det elektroniska meddelandet. Vänligen ange det vetenskapliga ämnet också.


Abstraktet bör bestå av högst 1 sida (3500 tecken, mellanslag, bilder och bilder ingår). Mer information finns i den tillgängliga mallen.
Abstrakt mall
Se till att den slutliga versionen av ditt abstrakt inte innehåller stavnings-, grammatiska eller vetenskapliga fel.
Inlämningsfristen kommer att vara den 24 april 2017, 17:00 CET.
Efter att granskningsprocessen är klar återges abstraktet exakt som det skickats. Ingen korrekturläsning kommer att göras efter att godkännandet har bekräftats.
Om du behöver dra tillbaka ditt abstrakt måste ett skriftligt uttalande som återspeglar orsakerna till detta beslut skickas till abstracts@icce2017.org senast den 5 maj 2017, 17:00 CET.
Sammanfattningarna kommer att publiceras på konferenswebbplatsen.


ÄMNEN för abstrakt inlämning

Föroreningar av växande oro
Biogeokemiska cykler och geoteknik
Löst naturligt organiskt material och föroreningar Påverkan på vattenkvaliteten
Kemiska metoder för avskiljning och lagring av kol
Miljöeffekter av produktion av förnybar energi
Stadsbrytning och miljökemi i städer
Klimatförändringar och miljökemi
Åtgärd och minskning av föroreningar
Partikelmaterial i nanostorlek och mikroplast i ytvatten
Radioekologi, radionuklider och exponering
50 år polyklorerade bifenyler (PCB) som miljöföroreningar
Ämnesmål och icke-målanalysmetoder
Effekt och nivåer av föroreningar på vilda djur
Arktisk miljöförorening
Återanvändning av avloppsvatten: hälsokonsekvenser och ekonomi
Miljöriskbedömning: vetenskapliga och politiska frågor
Atmosfärisk aerosol (inomhus – utomhus)
Yrkesmässiga och inhemska inomhusmiljöer
Biotoxiner och bioaktiva ämnen
Hållbara produktionsstrategier inom kemi
Modellering i miljön
Föroreningar i avfallsströmmen
Avancerade masspektrometriska verktyg
Utbildning i miljökemi

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *