ICCE 2017 Specialnummer i miljövetenskap och föroreningsforskning (ESPR)

Alla författare till konferenspresentationer kommer att inbjudas till bidrag till en speciell fråga i miljövetenskaplig föroreningarforskning (Springer Publishers, IF = 2,76) som lyfter fram konferensens vetenskapliga program.

Vänligen meddela oss helst fram till 30 september 2017 om du är intresserad av att skicka in ett manuskript eller inte.


För inlämning vänligen besök www.editorialmanager.com/espr/

Välj ”SI: ICCE 2017” från rullgardinsmenyn som artikeltyp när du skickar in ditt manuskript (som första steg i inlämningsförfaranden) via Editorial Manager-systemet.

Gästredaktörer:

Roland Kallenborn
Yngvar Thomassen
Georg Becher
Santiago Luis
Walter Giger

Se guiden för författare på Springer-webbplatsen:

www.springer.com/environment/journal/11356

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *