Om oss

Den 16: e internationella konferensen om kemi och miljö (ICCE 2017) har avslutats. 410 deltagare deltog i en konferens med 213 muntliga och 200 affischpresentationer. Under konferensens tre dagar illustrerade 23 tematiska sessioner imponerande vetenskapligt djup och mångfald inom kemi inom miljöforskning, reglering och övervakning i dagens internationella vetenskapliga sammanhang. Som kompletterande evenemang hölls 7 specialiserade satellitevenemang före och efter konferensen (workshops och seminarier) som lyfte fram prioriterade vetenskapliga frågor inom miljökemi. Dessutom arrangerade Agilent Technologies med stor framgång ett branschlunchseminarium med titeln ”Från framväxande föroreningar till riskbedömning – en säkrare miljö med Agilent Technologies”. Både Springer Verlag (www.springer.com), The Norwegian Chemical Society (NKS) och EuCheMS-DCE tillkännagav dedikerade utmärkelser för tidig transportörs bästa affisch och muntliga presentationer (6 utmärkelser). Den lokala organisationskommittén (LOC), den vetenskapliga kommittén liksom de organiserande föreningarna EuCheMS-DCE och NKS med att uttrycka sin tacksamhet till alla som aktivt bidrog till att konferensen lyckades slutföras. Detta inkluderar kommittémedlemmarna, konferensarrangörerna, alla studenthjälpare och alla deltagare – Du gjorde ICCE-konferensen 2017 till en stor framgångssaga som kommer att komma ihåg som en av höjdpunkterna i den redan ganska långa ICCE-historien.